BZP_PublicWebService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON

Wszystkie ogłoszenia ZP406 - część Tekst, który należy dodać (pierwsze 3 tys rekordów) - jako JSON

Test

Aby przetestować operację przy użyciu protokołu HTTP POST, kliknij przycisk Wywołaj.
Parametr Wartość
_numer_ogloszenia:
_data_publikacjiOd:
_data_publikacjiDo:

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
  </ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResult>string</ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResult>
  </ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
  </ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResult>string</ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResult>
  </ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSONResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP GET. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

GET /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON?_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>

HTTP POST

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP POST. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZP406_TekstDoDodaniaJSON HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>