BZP_PublicWebService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON

Metoda zwracająca listę wszsytkich ogłoszeń ZP406 wg kryteriów.

Test

Aby przetestować operację przy użyciu protokołu HTTP POST, kliknij przycisk Wywołaj.
Parametr Wartość
_numer_ogloszenia:
_data_publikacjiOd:
_data_publikacjiDo:
_zamawiajacy_nazwa:
_zamawiajacy_miejscowosc:

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_zamawiajacy_nazwa>string</_zamawiajacy_nazwa>
   <_zamawiajacy_miejscowosc>string</_zamawiajacy_miejscowosc>
  </ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>string</ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>
  </ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_zamawiajacy_nazwa>string</_zamawiajacy_nazwa>
   <_zamawiajacy_miejscowosc>string</_zamawiajacy_miejscowosc>
  </ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>string</ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>
  </ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP GET. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

GET /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON?_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_zamawiajacy_nazwa=string&_zamawiajacy_miejscowosc=string HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>

HTTP POST

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP POST. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZP406KryteriaWyszukiwaniaJSON HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_zamawiajacy_nazwa=string&_zamawiajacy_miejscowosc=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>