BZP_PublicWebService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

ZalacznikiDoZP400_JSON

Metoda zwracająca listę wszsytkich załączników dla zamówienia ZP400. Parametr: _ZP400Guid - guid ogłoszenia ZP400

Test

Aby przetestować operację przy użyciu protokołu HTTP POST, kliknij przycisk Wywołaj.
Parametr Wartość
_ZP400Guid:

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ZalacznikiDoZP400_JSON"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ZalacznikiDoZP400_JSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_ZP400Guid>string</_ZP400Guid>
  </ZalacznikiDoZP400_JSON>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ZalacznikiDoZP400_JSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ZalacznikiDoZP400_JSONResult>string</ZalacznikiDoZP400_JSONResult>
  </ZalacznikiDoZP400_JSONResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ZalacznikiDoZP400_JSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_ZP400Guid>string</_ZP400Guid>
  </ZalacznikiDoZP400_JSON>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ZalacznikiDoZP400_JSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ZalacznikiDoZP400_JSONResult>string</ZalacznikiDoZP400_JSONResult>
  </ZalacznikiDoZP400_JSONResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP GET. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

GET /BZP_PublicWebService.asmx/ZalacznikiDoZP400_JSON?_ZP400Guid=string HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>

HTTP POST

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP POST. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx/ZalacznikiDoZP400_JSON HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

_ZP400Guid=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>