BZP_PublicWebService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet

Metoda zwracająca listę wszsytkich ogłoszeń koncesji K5 wg kryteriów. Kryteria: _rodzaj_zamawiajacego (*): wszystkie - 99 Administracja rządowa centralna - 0 Administracja rządowa terenowa - 1 Administracja samorządowa - 2 Jednostki organizacyjne administracji samorządowej - 9 Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - 10 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych - 11 Podmiot prawa publicznego - 3 Inny - 8 _rodzaj_zamowienia (*): wszystkie - 99 Roboty budowlane - 0 Usługi - 1 _czy_Grupa_CPV (*) - nie grupa 0, grupa 1 _zamawiajacy_wojewodztwo - słownie lub 99 dla wszytkich.
Szacunkowa wartość umowy od - do (*) - wartość -1 w obu polach oznacza, ze nie jest brana pod uwagę w wynikach wyszukiwania

Test

Aby przetestować operację przy użyciu protokołu HTTP POST, kliknij przycisk Wywołaj.
Parametr Wartość
_rodzaj_zamawiajacego:
_rodzaj_umowy_koncesji:
_numer_ogloszenia:
_data_publikacjiOd:
_data_publikacjiDo:
_nazwa_przedmiotu_koncesji:
_glowny_kod_cpv:
_czyGrupaCPV:
_koncesjonariusz_nazwa:
_koncesjonariusz_miejscowosc:
_szacunkowa_wartosc_umowy_od:
_szacunkowa_wartosc_umowy_do:

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet xmlns="http://tempuri.org/">
   <_rodzaj_zamawiajacego>int</_rodzaj_zamawiajacego>
   <_rodzaj_umowy_koncesji>int</_rodzaj_umowy_koncesji>
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_nazwa_przedmiotu_koncesji>string</_nazwa_przedmiotu_koncesji>
   <_glowny_kod_cpv>string</_glowny_kod_cpv>
   <_czyGrupaCPV>int</_czyGrupaCPV>
   <_koncesjonariusz_nazwa>string</_koncesjonariusz_nazwa>
   <_koncesjonariusz_miejscowosc>string</_koncesjonariusz_miejscowosc>
   <_szacunkowa_wartosc_umowy_od>double</_szacunkowa_wartosc_umowy_od>
   <_szacunkowa_wartosc_umowy_do>double</_szacunkowa_wartosc_umowy_do>
  </ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResult>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResult>
  </ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet xmlns="http://tempuri.org/">
   <_rodzaj_zamawiajacego>int</_rodzaj_zamawiajacego>
   <_rodzaj_umowy_koncesji>int</_rodzaj_umowy_koncesji>
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_nazwa_przedmiotu_koncesji>string</_nazwa_przedmiotu_koncesji>
   <_glowny_kod_cpv>string</_glowny_kod_cpv>
   <_czyGrupaCPV>int</_czyGrupaCPV>
   <_koncesjonariusz_nazwa>string</_koncesjonariusz_nazwa>
   <_koncesjonariusz_miejscowosc>string</_koncesjonariusz_miejscowosc>
   <_szacunkowa_wartosc_umowy_od>double</_szacunkowa_wartosc_umowy_od>
   <_szacunkowa_wartosc_umowy_do>double</_szacunkowa_wartosc_umowy_do>
  </ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResult>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResult>
  </ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSetResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP GET. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

GET /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet?_rodzaj_zamawiajacego=string&_rodzaj_umowy_koncesji=string&_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_nazwa_przedmiotu_koncesji=string&_glowny_kod_cpv=string&_czyGrupaCPV=string&_koncesjonariusz_nazwa=string&_koncesjonariusz_miejscowosc=string&_szacunkowa_wartosc_umowy_od=string&_szacunkowa_wartosc_umowy_do=string HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DataSet xmlns="http://tempuri.org/">
 <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">schema</schema>xml</DataSet>

HTTP POST

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP POST. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZPK5KryteriaWyszukiwaniaDataSet HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

_rodzaj_zamawiajacego=string&_rodzaj_umowy_koncesji=string&_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_nazwa_przedmiotu_koncesji=string&_glowny_kod_cpv=string&_czyGrupaCPV=string&_koncesjonariusz_nazwa=string&_koncesjonariusz_miejscowosc=string&_szacunkowa_wartosc_umowy_od=string&_szacunkowa_wartosc_umowy_do=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DataSet xmlns="http://tempuri.org/">
 <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">schema</schema>xml</DataSet>