BZP_PublicWebService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON

Metoda zwracająca listę wszsytkich ogłoszeń koncesji K3 wg kryteriów. Kryteria: _rodzaj_zamowienia (*): wszystkie - 99 Roboty budowlane - 0 Usługi - 1 _czy_Grupa_CPV (*) - nie grupa 0, grupa 1 _zamawiajacy_wojewodztwo - słownie lub 99 dla wszytkich.

Test

Aby przetestować operację przy użyciu protokołu HTTP POST, kliknij przycisk Wywołaj.
Parametr Wartość
_rodzaj_umowy_koncesji:
_numer_ogloszenia:
_data_publikacjiOd:
_data_publikacjiDo:
_nazwa_przedmiotu_koncesji:
_glowny_kod_cpv:
_czyGrupaCPV:
_koncesjonariusz_nazwa:
_koncesjonariusz_miejscowosc:

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_rodzaj_umowy_koncesji>int</_rodzaj_umowy_koncesji>
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_nazwa_przedmiotu_koncesji>string</_nazwa_przedmiotu_koncesji>
   <_glowny_kod_cpv>string</_glowny_kod_cpv>
   <_czyGrupaCPV>int</_czyGrupaCPV>
   <_koncesjonariusz_nazwa>string</_koncesjonariusz_nazwa>
   <_koncesjonariusz_miejscowosc>string</_koncesjonariusz_miejscowosc>
  </ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResult>string</ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResult>
  </ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_rodzaj_umowy_koncesji>int</_rodzaj_umowy_koncesji>
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_nazwa_przedmiotu_koncesji>string</_nazwa_przedmiotu_koncesji>
   <_glowny_kod_cpv>string</_glowny_kod_cpv>
   <_czyGrupaCPV>int</_czyGrupaCPV>
   <_koncesjonariusz_nazwa>string</_koncesjonariusz_nazwa>
   <_koncesjonariusz_miejscowosc>string</_koncesjonariusz_miejscowosc>
  </ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResult>string</ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResult>
  </ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSONResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP GET. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

GET /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON?_rodzaj_umowy_koncesji=string&_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_nazwa_przedmiotu_koncesji=string&_glowny_kod_cpv=string&_czyGrupaCPV=string&_koncesjonariusz_nazwa=string&_koncesjonariusz_miejscowosc=string HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>

HTTP POST

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP POST. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZPK3KryteriaWyszukiwania_JSON HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

_rodzaj_umowy_koncesji=string&_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_nazwa_przedmiotu_koncesji=string&_glowny_kod_cpv=string&_czyGrupaCPV=string&_koncesjonariusz_nazwa=string&_koncesjonariusz_miejscowosc=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>