BZP_PublicWebService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON

Metoda zwracająca listę wszsytkich ogłoszeń ZP408 wg kryteriów. Kryteria: _rodzaj_zamawiajacego (*): wszystkie - 99 Administracja rządowa centralna - 0 Administracja rządowa terenowa - 1 Administracja samorządowa - 2 Jednostki organizacyjne administracji samorządowej - 9 Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - 10 Zamawiający udzielający zamówień sektorowych - 11 Podmiot prawa publicznego - 3 Inny - 8 _rodzaj_zamowienia (*): wszystkie - 99 Roboty budowlane - 0 Dostawy - 1 Usługi - 2 _tryb_udzielenia_zamowienia (*): wszystkie - 99 Negocjacje bez ogłoszenia - 4 Zamówienie z wolnej ręki - 5 _calkowita_wartosc_zamowienia (z sekcji II.6) Od Do (*) - -1 brak parametru

Test

Aby przetestować operację przy użyciu protokołu HTTP POST, kliknij przycisk Wywołaj.
Parametr Wartość
_rodzaj_zamawiajacego:
_rodzaj_zamowienia:
_tryb_udzielenia_zamowienia:
_numer_ogloszenia:
_data_publikacjiOd:
_data_publikacjiDo:
_nazwa_nadana_zamowieniu:
_cpv_glowny_przedmiot:
_czyGrupaCPV:
_zamawiajacy_nazwa:
_zamawiajacy_miejscowosc:
_calkowita_wartosc_zamowieniaOd:
_calkowita_wartosc_zamowieniaDo:

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_rodzaj_zamawiajacego>int</_rodzaj_zamawiajacego>
   <_rodzaj_zamowienia>int</_rodzaj_zamowienia>
   <_tryb_udzielenia_zamowienia>int</_tryb_udzielenia_zamowienia>
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_nazwa_nadana_zamowieniu>string</_nazwa_nadana_zamowieniu>
   <_cpv_glowny_przedmiot>string</_cpv_glowny_przedmiot>
   <_czyGrupaCPV>int</_czyGrupaCPV>
   <_zamawiajacy_nazwa>string</_zamawiajacy_nazwa>
   <_zamawiajacy_miejscowosc>string</_zamawiajacy_miejscowosc>
   <_calkowita_wartosc_zamowieniaOd>double</_calkowita_wartosc_zamowieniaOd>
   <_calkowita_wartosc_zamowieniaDo>double</_calkowita_wartosc_zamowieniaDo>
  </ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>string</ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>
  </ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON xmlns="http://tempuri.org/">
   <_rodzaj_zamawiajacego>int</_rodzaj_zamawiajacego>
   <_rodzaj_zamowienia>int</_rodzaj_zamowienia>
   <_tryb_udzielenia_zamowienia>int</_tryb_udzielenia_zamowienia>
   <_numer_ogloszenia>string</_numer_ogloszenia>
   <_data_publikacjiOd>string</_data_publikacjiOd>
   <_data_publikacjiDo>string</_data_publikacjiDo>
   <_nazwa_nadana_zamowieniu>string</_nazwa_nadana_zamowieniu>
   <_cpv_glowny_przedmiot>string</_cpv_glowny_przedmiot>
   <_czyGrupaCPV>int</_czyGrupaCPV>
   <_zamawiajacy_nazwa>string</_zamawiajacy_nazwa>
   <_zamawiajacy_miejscowosc>string</_zamawiajacy_miejscowosc>
   <_calkowita_wartosc_zamowieniaOd>double</_calkowita_wartosc_zamowieniaOd>
   <_calkowita_wartosc_zamowieniaDo>double</_calkowita_wartosc_zamowieniaDo>
  </ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>string</ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResult>
  </ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSONResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP GET. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

GET /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON?_rodzaj_zamawiajacego=string&_rodzaj_zamowienia=string&_tryb_udzielenia_zamowienia=string&_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_nazwa_nadana_zamowieniu=string&_cpv_glowny_przedmiot=string&_czyGrupaCPV=string&_zamawiajacy_nazwa=string&_zamawiajacy_miejscowosc=string&_calkowita_wartosc_zamowieniaOd=string&_calkowita_wartosc_zamowieniaDo=string HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>

HTTP POST

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP POST. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx/ogloszeniaZP408KryteriaWyszukiwaniaJSON HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

_rodzaj_zamawiajacego=string&_rodzaj_zamowienia=string&_tryb_udzielenia_zamowienia=string&_numer_ogloszenia=string&_data_publikacjiOd=string&_data_publikacjiDo=string&_nazwa_nadana_zamowieniu=string&_cpv_glowny_przedmiot=string&_czyGrupaCPV=string&_zamawiajacy_nazwa=string&_zamawiajacy_miejscowosc=string&_calkowita_wartosc_zamowieniaOd=string&_calkowita_wartosc_zamowieniaDo=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<string xmlns="http://tempuri.org/">string</string>