BZP_PublicWebService


Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną listę operacji.

KryteriaZalacznikDoK5_DataSet

Metoda zwracająca listę wszsytkich kryteriów dla załączników ogłoszenia K5. Parametr: _Guid - guid ogłoszenia K5, _numerZalacznika - int

Test

Aby przetestować operację przy użyciu protokołu HTTP POST, kliknij przycisk Wywołaj.
Parametr Wartość
_Guid:
_numerZalacznika:

SOAP 1.1

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.1. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://tempuri.org/KryteriaZalacznikDoK5_DataSet"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <KryteriaZalacznikDoK5_DataSet xmlns="http://tempuri.org/">
   <_Guid>string</_Guid>
   <_numerZalacznika>int</_numerZalacznika>
  </KryteriaZalacznikDoK5_DataSet>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResult>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResult>
  </KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>

SOAP 1.2

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź SOAP 1.2. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <KryteriaZalacznikDoK5_DataSet xmlns="http://tempuri.org/">
   <_Guid>string</_Guid>
   <_numerZalacznika>int</_numerZalacznika>
  </KryteriaZalacznikDoK5_DataSet>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap12:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
 <soap12:Body>
  <KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResponse xmlns="http://tempuri.org/">
   <KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResult>
    <xsd:schema>schema</xsd:schema>xml</KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResult>
  </KryteriaZalacznikDoK5_DataSetResponse>
 </soap12:Body>
</soap12:Envelope>

HTTP GET

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP GET. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

GET /BZP_PublicWebService.asmx/KryteriaZalacznikDoK5_DataSet?_Guid=string&_numerZalacznika=string HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DataSet xmlns="http://tempuri.org/">
 <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">schema</schema>xml</DataSet>

HTTP POST

Poniżej zamieszczono przykładowe żądanie i odpowiedź HTTP POST. Zamiast symboli zastępczych należy podać rzeczywiste wartości.

POST /BZP_PublicWebService.asmx/KryteriaZalacznikDoK5_DataSet HTTP/1.1
Host: websrv.bzp.uzp.gov.pl
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: length

_Guid=string&_numerZalacznika=string
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DataSet xmlns="http://tempuri.org/">
 <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">schema</schema>xml</DataSet>